เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริษัทของเราก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในไต้หวันปี พ.ศ.2517 ต่อมาได้ขยายฐานการผลิตไปยังประเทศไทยเพื่อรองรับตลาดในประเทศและเพื่อส่งออกเคมีภัณฑ์สำหรับสิ่งทอไปยังภูมิภาคชั้นนำทั่วโลก

โดยเริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิตสารเคมีสิ่งทอ สารช่วยย้อม สีย้อม ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น เคมีภัณฑ์สิ่งทอไปจนถึงเคมีภัณฑ์อื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

วิสัยทัศน์

BEN TECH CHEMICAL CO. LTD., มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์สิ่งทอ ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพดีที่สุด บริการที่โดดเด่น และ ความปลอดภัยสูงสุด

เป้าหมายของเรา คือ เติบโตเป็นสัญลักษณ์แห่งความไว้วางใจของลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงานของเราVision
Mission
พันธกิจ
เพื่อผลิตสารเคมีสำหรับสิ่งทอไปสู่ระดับโลกด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด 
รวมถึงสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า เพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ ซัพพลายเออร์ และ พนักงาน
คุณค่า

คุณค่าที่ขับเคลื่อนเราไปสู่ความสำเร็จ

-ความซื่อสัตย์

-คุณภาพ

-นวัตกรรม

-ความมุ่งมั่น

-ความสามัคคี

 

values Final2

Liming group at a glance

Liming group is a leading textile chemical manufacturer and solutions provider offering customers across the globe.

Year 1000

Establishment

0
Sites

in

0
Countries

Manufacturing Plants

0

Tonnes / Year

PRODUCTION CAPACITY

0

Countries

GLOBAL PRESENCE

0

Worldwide

EMPLOYEES

0

Million USD

ANNUAL TURNOVER

ORGANIZATIONAL CHART